กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ แบบ onsit วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมวิชา รู้ทันข่าวและfake news ระดับ ม.ต้น และ วิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย และประเมินระดับการรู้หนังสือ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565