กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้บริการรถมินิโมบาย (รถอ่านฉัน) ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย