จัดโครงการอบรมให้ความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมส่งสริมการอ่าน นิทานหรรษาและภาพวาดระบายสี ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย