ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ''รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น'' เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565