วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นักศึกษากศน.ตำบลวังซ้าย สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย