จัดกิจกรรมมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน พื้นที่ตำบลวังซ้าย