วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ