ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลวังซ้าย(ศส.ปชต.วังซ้าย) เพื่อชี้แจงวางแผนการดำเนินการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งจำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566