ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย