วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลวังซ้าย เข้า สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา