ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย