กิจกรรมส่งสริมการอ่าน นิทานหรรษาและภาพวาดระบายสี ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย