กศน.ตำบลวังซ้าย เปิดรับสมัครเรียนการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์ หลักสูตร แซนวิชไส้ทะลัก จำนวน 5 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรียนฟรี! เรียนจบหลักสูตร รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันที